ห้างหุ้นส่วนจำกัดไอ.ที.ซี.คอมพิวเตอร์กำแพงเพชร(1999)
  153/45 ถ.เลี่ยงเมือง ต.สระแก้ว อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000
   
  ที่ทำงาน: 055-706206 มือถือ: 088-2783494
   
  itckp@hotmail.com